Hộp Giảm Tốc Hành Tinh Everlin, Giảm Tốc Hành Tinh Everlin

Hộp giảm tốc hành tinh Everlin có tỉ số truyền rất lớn nhưng loại giảm tốc hành tinh này có kích thước gọn phù hợp ở vị trí hẹp, nhỏ mà cần công suất lớn.